OUTSOURCING, STRONY WWW, SIECI FIRMOWE

Skontaktuj się z nami albo przewiń dalej by poznać naszą ofertę.

Korzystasz z naszej poczty elektronicznej? Tutaj możesz się zalogować.

Outsourcing

W aktualnej rzeczywistości gospodarczej, outsourcing jest bardzo popularną formą zaspokajania własnych potrzeb informatycznych za pomocą firm zewnętrznych. Jest to sprawdzone rozwiązanie przede wszystkim dla firm pragnących skupić się na podstawowej własnej działalności. Usługi świadczone na zasadach outsourcingu to znaczące obniżenie kosztów, oraz pewność że zadania zostaną wykonane przez specjalistów, w sposób bezpieczny, przy minimalizowaniu zagrożeń utraty danych i przestojów. Podpisując umowę na obsługę zobowiązujemy się do przejęcia troski o utrzymanie w sprawności wszystkich elementów infrastruktury informatycznej:

 • stanowisk sieciowych,
 • sieci komputerowej,
 • serwerów plików,serwerów www, serwerów poczty elektronicznej
 • urządzeń peryferyjnych,
 • oprogramowania systemowego,
 • oprogramowania narzędziowego, bardzo często także użytkowego.
Wykonujemy ekspertyzy związane ze sprzętem oraz oprogramowaniem. Dbamy także o ochronę antywirusową, antyspamową oraz antyspyware’ową. Zdając sobie sprawę ze zróżnicowania potrzeb naszych klientów przygotowaliśmy ofertę uwzględniającą różne wymagania co do zakresu opieki oraz szybkości reakcji, istnieje więc możliwość indywidualnego dopasowania oferty i wybranie niektórych działań spośród wymienionych w zakładce ” ” Zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

Budowa i utrzymanie lokalnych sieci komputerowych

Dostęp do informacji jest podstawą sprawnie funkcjonującego przedsiębiorstwa, a każda przerwa w tym dostępie naraża go na straty materialne. Dlatego tak istotnym czynnikiem, mającym wpływ na poprawne funkcjonowanie firmy jest dobrze zaprojektowana oraz wykonana z najwyższą starannością sieć komputerowa, zapewniająca dostęp do informacji wszystkim komputerom dołączonych do niej. Sieć komputerowa umożliwia wzajemne przekazywanie informacji oraz udostępnianie zasobów własnych między podłączonymi do niej urządzeniami, tzw. „punktami sieci”.

Cechy użytkowe sieci komputerowej

Poniżej wyszczególniono niektóre, użytkowe cechy sieci komputerowej:

 • ułatwienie komunikacji między ludźmi.
 • korzystając z sieci, ludzie mogą komunikować się szybko i łatwo przy wykorzystaniu odpowiednich programów komputerowych i oferowanych w danej sieci usług sieciowych.
 • udostępnianie plików, danych i informacji. W środowisku sieciowym, upoważnieni użytkownicy mogą uzyskiwać zdalny dostęp do danych i informacji przechowywanych na innych komputerach w sieci, jak również sami mogą udostępniać posiadane zasoby.
 • udostępnianie zasobów sprzętowych. W środowisku sieciowym każdy, podłączony do sieci komputer, może uzyskać dostęp do urządzeń peryferyjnych, uprzednio udostępnionych do wykorzystania sieciowego, takich jak np. drukarki sieciowe czy udostępnione pamięci masowe.
 • uruchamianie programów na komputerach zdalnych. Użytkownicy mający dostęp do sieci mogą uruchamiać na swoich komputerach programy zainstalowane na komputerach zdalnych. Takich użytkowników nazywa się również użytkownikami zdalnymi.
 • rozpowszechnianie Wolnego i Otwartego Oprogramowania. Sieć komputerowa, a w szczególności Internet, stymuluje rozwój i upowszechnianie oprogramowania tworzonego i udostępnianego na zasadach licencji GPL.
Firma nasza specjalizuje się w projektowaniu, budowie oraz administrowaniu sieciami komputerowymi wykorzystując do tego celu profesjonalne oraz półprofesjonalne urządzenia renomowanych producentów. Oferta nasza skierowana jest do małych i średnich jednostek oraz do dużych instytucji, których sieć wychodzi poza teren jednego budynku.

Nawiązanie współpracy z naszą firmą gwarantuje:

 • Szczegółową i rzetelną analizę wymagań Klienta. Na tym etapie nasz przedstawiciel spotyka się z Państwem oraz użytkownikami dokładnie precyzując wymagania stawiane projektowanej sieci. Dogłębna analiza pozwoli ustalić potrzeby użytkowników takie jak przepływność sieci, dostępność usług czy bezpieczeństwo informacji. W dalszej części skupiamy się na fizycznym aspekcie sieci takim jak liczba stanowisk komputerowych, miejsce na główny węzeł, sieci czy technologię w jakiej będziemy realizować projekt.
 • Fachowy, poparty latami doświadczenia projekt sieci. Kolejnym etapem jest sporządzenie projektu, w którym dokładnie zostanie opisana cała struktura sieci. W części fizycznej określimy typ okablowania, a w przypadku sieci WiFi standard urządzeń bezprzewodowych jak również dokonamy wyboru konkretnych urządzeń. W części logicznej wyznaczymy adresację sieci oraz określimy, które urządzenia mogą, a które nie mogą się ze sobą komunikować. Całość zostanie zakończona kosztorysem, po którego akceptacji przejdziemy do kolejnego etapu, realizacji projektu.
 • Szybką i solidną realizację projektu. Budowa sieci odbywa się w ściśle określonych ramach czasowych podzielonych na przedziały takie jak poprowadzenie okablowania, instalacja urządzeń, konfiguracja urządzeń, pomiary i testy, sporządzenie dokumentacji.

Kompleksowa obsługa informatyczna

Sieć lokalna

 • Administracja urządzeniami aktywnymi niezarządzalnymi typu Switch/Hub
 • Administracja urządzeniami aktywnymi zarządzalnymi typu Switch
 • Administracja urządzeniami aktywnymi typu firewall
 • Administracja systemem Linux jako firewall
 • Administracja urządzeniami aktywnymi typu router
 • Obsługa instalacji kablowej, krosowanie stacji roboczych
 • Administracja niezarządzalnymi UPS
 • Administracja oprogramowaniem do zarządzalnych UPS

Kontakty z firmami trzecimi

 • Współpraca z dostawcami internetu
 • Współpraca z serwisami zewnętrznymi
 • Pośredniczenie w kontaktach z producentami oprogramowania przy problemach instalacyjnych i komunikacyjnych
 • Pośredniczenie w kontaktach z producentami oprogramowania przy problemach merytorycznych

Serwery pocztowe

 • Obsługa zagadnień związanych z zarządzaniem kont mieszczących się u dostawców zewnętrznych
 • Zarządzanie kontami na własnych serwerach pocztowych
 • Zarządzanie programem pocztowym na serwerze klienta

SQL

 • Administracja systemem MS SQL
 • Administracja mySQL

Serwery plików

 • Zarządzanie serwerem plików typu Windows Server
 • Zarządzanie serwerem plików typu Linux
 • Administracja systemem na pojedyncze stanowiska
 • Administracja systemem antywirusowym zarządzanym centralnie
 • Weryfikacja działania systemu antywirusowego w czasie wizyty serwisowej

System backup

 • Weryfikacja działania systemu Backup przy wizytach serwisowych
 • Codzienny monitoring systemu Backup
 • Raportowanie z systemu Backup na żądanie
 • Odpowiedzialność za zmianę nośników kopii zapasowych

Urządzenia drukujące

 • Instalacja i konfiguracja drukarek
 • Instalacja i konfiguracja print serwerów
 • Instalacja i konfiguracja drukarek sieciowych
 • Instalacja i konfiguracja drukarek personalnych
 • Diagnozowanie awarii drukarek
 • Dostarczanie, odbiór i nadzorowanie napraw w serwisach zewnętrznych

Stacje robocze

 • Diagnozowanie awarii sprzętowych
 • Wymiana uszkodzonych podzespołów
 • Modernizacja stacji roboczych
 • Konfiguracja stacji roboczych na potrzeby użytkownika
 • Instalacja systemów operacyjnych z rodziny MS Windows
 • Instalacja systemów typu MS Office
 • Migracja danych przy zmianie komputera
 • Zabezpieczenie danych i odtwarzanie profili użytkownika przy naprawach
 • Instalacja aplikacji według instrukcji producenta
 • Instalacja i reinstalacja klienta pocztowego
 • Instalacja i reinstalacja oprogramowania typu przeglądarka internetowa
 • Instalacja i reinstalacja systemów antywirusowych na stacjach roboczych

Użytkownik

 • Pomoc telefoniczna
 • Pomoc osobista
 • Pomoc w zakresie systemów operacyjnych
 • Pomoc w zakresie klienta pocztowego
 • Pomoc w zakresie przeglądarek internetowych
 • Pomoc w zakresie aplikacji MS Office
 • Współpraca z dostawcami innego oprogramowania
 • Backup stacji roboczej na żądanie

Doradztwo i zaopatrzenie w sprzęt

 • Doradztwo przy zakupie sprzętu
 • Doradztwo przy zakupie oprogramowania, wybór programu licencyjnego
 • Zaopatrzenie klienta w sprzęt i oprogramowanie
 • Dostawa sprzętu u użytkownika
 • Instalacja oprogramowania u użytkownika

Raportowanie

 • Raportowanie o najsłabszych elementach systemu
 • Informowanie o nowościach i innowacjach
 • Koncepcja rozwiązań – modernizacja
 • Wstępna koncepcja rozwiązań – nowych

Sprzęt i akcesoria

ComNet jako firma prowadząca pełną obsługę informatyczną biur, spółdzielni, zakładów produkcyjnych, zajmuje się również dostarczaniem klientom sprzętu komputerowego. Parametry terminali, stanowisk, jak i serwerów dobierane są indywidualnie do potrzeb i możliwości finansowych kontrahenta. Oferowany sprzęt spełnia najwyższe wymagania pod względem bezpieczeństwa oraz niezawodności pracy. Oferujemy m.in.:

 • Stanowiska komputerowe
 • Serwery
 • Drukarki

Wdrażanie oprogramowania

 

COMARCH OPTIMA to nowoczesny, zintegrowany system do zarządzania małą i średnią firmą. Modułowa budowa systemu pozwala na dopasowanie COMARCH OPTIMA do specyficznych potrzeb każdej firmy, zarówno handlowej, usługowej lub biura rachunkowego. Zastosowanie bazy Microsoft SQL zapewnia stabilność i skalowalność systemu, natomiast możliwość współpracy pomiędzy modułami poprzez Internet lub w trybie off-line umożliwia obsługę firm wielooddziałowych lub z wydzieloną księgowością.

Program posiada system identyfikacji użytkowników, który jest połączony z systemem blokad dostępu zarówno do poszczególnych funkcji programu, jak i do poszczególnych baz danych. Umożliwia to kształtowanie polityki dostępu pracowników firmy do różnych obszarów danych.

Wartością dodaną, jaką otrzymuje każdy nabywca COMARCH OPTIMA jest 12-to miesięczna asysta zapewniająca m.in.:

 • gwarancję na oprogramowanie
 • uaktualnienia oprogramowania związane ze zmianami w przepisach prawnych oraz wprowadzaniem nowych funkcji
 • dostęp do nowych wersji oprogramowania
 • wsparcie telefoniczne specjalistów Comarch
 • dostęp do indywidualnych stron internetowych
 • wsparcie merytoryczne i techniczne ze strony Partnerów Comarch
 • możliwość przedłużenia asysty (w tym gwarancji) na kolejne 12 miesięcy na korzystnych warunkach

COMARCH OPTIMA to rozwiązanie dla każdej nowoczesnej firmy, to technologia jutra za dzisiejsze pieniądze.

Internet klasy operatorskiej

Nowoczesne usługi telekomunikacyjne coraz głębiej wkraczają w systemy teleinformatyczne przedsiębiorstw. Świadczenie takich usług wymaga wiedzy na temat budowania zintegrowanych systemów teleinformatycznych. Usługi integracyjne stają się kluczową wartością dodaną do surowej transmisji.

Jako partner ATM S.A. oferujemy dostęp do ogólnopolskiej sieci usług zarządzanych, opartej na własnej infrastrukturze światłowodowej oraz na łączach dzierżawionych od innych operatorów. Zarządzana przez ATM infrastruktura to ponad 4500 km łączy międzymiastowych i ponad 50 węzłów tworzących ogólnopolską sieć transmisji danych. To powyżej 10000 km włókien optycznych na terenie Warszawy i Śląska, bezpośrednie punkty styku z ponad 50 największymi sieciami internetowymi i telekomunikacyjnymi w Polsce oraz trzy niezależne łącza międzynarodowe.

Możliwość korzystania z wiedzy i wieloletniego doświadczenia ATM w zakresie projektowania, budowy i zarządzania sieciami czy bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, gwarantuje niezawodne działanie sieci i najwyższy poziom świadczonych usług. Za ich jakość odpowiada pracujące 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu Centrum Operacyjne Sieci (NOC), będące częścią Centrum Telekomunikacyjnego ATMAN-Grochowska.

Oferujemy usługi outsourcingu telekomunikacyjnego dla najbardziej wymagających klientów. Oferujemy pełną obsługę potrzeb sieciowych Klienta, obejmującą: audyt, rozpoznanie potrzeb, projekt i budowę sieci, jak również instalację sprzętu i oprogramowania oraz szkolenia. Klientów, którzy nam zaufali, obejmujemy szeroką opieką techniczną i eksploatacyjną. Dostarczane przez nas usługi telekomunikacyjne i serwisowe, w tym outsourcing, objęte są umowami o gwarantowanych poziomach obsługi (SLA).

ATM jest także dostawcą gwarantowanego dostępu do Internetu głównie dla największych operatorów telekomunikacyjnych działających w Polsce i dla klientów korporacyjnych. Łączy w jednej sieci telekomunikacyjnej nadawców treści z jej odbiorcami. W centrach telekomunikacyjnych świadczy także usługi kolokacji, czyli wynajmu miejsca na urządzenia klientów oraz hostingu, czyli dzierżawy i obsługi kompletnych platform systemowych, służących do świadczenia usług sieciowych (np. serwisów WWW).

Partnerzy

Projektując nasze rozwiązania współpracujemy ze światowymi liderami rynku.

O nas

Opis

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ComNet powstało dnia 15.10.1996 roku. Istniejemy na rynku już kilkanaście lat.

Od momentu powstania firma specjalizowała się w technikach sieciowych, wykonując instalacje lokalnych sieci komputerowych, instalację systemów sieciowych ( Novell Netware, MS Windows 2003/2008 Server, LINUX ) podejmując się także roli integratora systemów. Firma posiada duże doświadczenie ze współpracy ze Spółdzielczością Mieszkaniową.

W ostatnich latach firma zaprojektowała, wykonanała i obsługiwała osiedlową sieć internetową w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Krowodrza” spełniając rolę operatora telekomunikacyjnego. W tym czasie firma nasza obsługiwała setki abonentów, zapewniając bezawaryjny dostęp do światowych zasobów Internetu, na profesjonalnym poziomie.

Działalność operatora internetowego wiązała się z koniecznością utrzymywania routerów sieciowych, serwerów pocztowych a także świadczenia usług hostingowych a w szczególności projektowaniem i wykonawstwem stron internetowych dla naszych klientów.W ostatnim czasie zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy strony internetowe wielu Spółdzielni.

Zapewniamy bogatą gamę usług, bez których nie może obyć się żadna nowoczesna firma. Budowanie i administrowanie sieciami komputerowymi, sprzedaż i serwis sprzętu komputerowego – każdy znajdzie w naszej ofercie coś dla siebie.

Oprócz działalności w zakresie systemów sieciowych, zajmujemy się instalacją, wdrażaniem i obsługą programów użytkowych autorstwa firmy Comarch S.A. oraz firmy SystemEG w zakresie zarządzania nieruchomościami – jako ich autoryzowany partner.

Duże doświadczenie i znajomość rynku komputerowego czynią firmę solidnym partnerem.

Kontakt

 •  ul. Mirosława Dzielskiego 2 / 133
  31-465 Kraków, Polska   
 •  945-117-91-35
21
Lat na rynku
15
Stale obsługiwanych stron WWW
180
Administrowanych stacji roboczych
200
Użytkowników